Zelfliefde

Balans

Zelfliefde zou de basis moeten zijn en je drijfveer in alles


You are the only one, who has to love you your whole life


De opdracht van vandaag is:

Schrijf een aantal antwoorden op die je kan geven in situaties waar je merkt dat je overprikkelt raakt, of wanneer je meer rust of tijd voor jezelf nodig hebt. Wees hierin vooral duidelijk in je communicatie. Leg uit WAT je voelt, maar ook WAAROM je nu kiest voor iets anders, En biedt een alternatief aan. Bedenk hierbij minimaal 3 verschillende situaties.

Post a comment

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *