Skip to content

Privacybeleid

I lean on green vindt uw privacy erg belangrijk. Wij zullen uw gegevens dan ook op een veilige manier verwerken en gebruiken, geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring vindt u welke gegevens wij van u verzamelen en waarom wij dit doen. Ook vindt u in deze verklaring wat uw rechten met betrekking tot deze verwerking zijn. Deze verklaring is van toepassing op deze website en alle subdomeinen, maar niet op websites waar eventueel naar doorgelinkt wordt.

1. contactgegevens

I lean on green is een eenmanszaak, gevestigd te (5032 CL) Tilburg aan de Vierbanse Gantel 46. Het staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 81076258. I lean on green is de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens.

2. Persoonsgegevens

Hier kan u een overzicht vinden van de gegevens die wij van u verwerken, waarom wij dit doen, welke juridische grondslag wij hebben om deze gegevens te mogen verwerken en hoe lang wij deze gegevens zullen bewaren.

Doel: aanvraag offerte, Om van u een tevreden klant te maken gedurende de looptijd van onze overeenkomst || uw naam, e-mail, adres en land. Daarnaast verwerken wij eventuele overige persoonsgegevens wanneer u die verstrekt in de vragenlijsten of bij aanmelding van uw account. || Juridische grondslag: uitvoering van overeenkomst || Bewaartermijn: tot 1 jaar na het einde van onze overeenkomst.

Doel: Om uw bestelling uit onze webshop te beheren || persoonsgegevens: (bedrijfs)naam, naam van de contactpersoon, factuuradres, e-mail, aankoopgeschiedenis en betaalgegevens || Juridische grondslag: uitvoering en eventuele wijziging of vervolg van de overeenkomst, alsmede wettelijke verplichting vanuit de Belastingdienst. || bewaartermijn: tot 7 jaar na het sluiten van onze overeenkomst staan deze in ons klantenbestand.

Doel: Voor facturatie en financiële administratie || persoonsgegevens: naam, bedrijfsnaam, e-mail, bankgegevens en openstaande saldo.|| Juridische grondslag: uitvoering van overeenkomst. Zonder deze gegevens kunnen wij uw betaling niet verwerken, alsmede wettelijke verplichting vanuit de Belastingdienst || bewaartermijn: 7 jaar. Na deze periode zullen wij deze gegevens van u anonimiseren.

Doel: klacht over onze dienstverlening || persoonsgegevens: uw naam, e-mail, land en de inhoud van de klacht || Juridische grondslag: uitvoering van de overeenkomst en een gerechtvaardigd belang om deze klacht te verwerken om tot een zo goed mogelijke oplossing te kunnen komen. || bewaartermijn: tot 1 jaar na de afhandeling van de desbetreffende klacht.

Doel: marktdoeleinden || persoonsgegevens: uw naam, emailadres en social media account voor marketing. Daarnaast verwerken wij eventuele overige persoonsgegevens wanneer u die verstrekt in de vragenlijsten of bij aanmelding van uw account.  || Juridische grondslag: commercieel belang. || bewaartermijn: Wij zullen deze gegevens verwijderen zodra u aangeeft niet meer door ons benaderd te willen worden.

Doel: Een inlog-account voor de website || persoonsgegevens: uw naam, email, adres en land. Daarnaast verwerken wij eventuele overige persoonsgegevens wanneer u die verstrekt in de vragenlijsten of bij aanmelding van uw account. Indien u inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met uw login informatie en schermweergave opties. || Juridische grondslag: gerechtvaardigd belang & toestemming || bewaartermijn: Wij zullen deze gegevens verwijderen zodra u aangeeft niet meer door ons benaderd te willen worden. De login cookies zijn 2 dagen geldig. Cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Zodra je uitlogt van je account, worden login cookies verwijderd

Doel: lid van onze Facebook community || persoonsgegevens: uw social media account en de inhoud van de berichten die u plaatst blijven zichtbaar binnen de community. Wij zullen deze gegevens niet buiten de community opslaan. I lean on green heeft geen inzicht in de gegevens die verzameld worden door social media, wilt u weten hoe zij omgaan met gegevens; check de privacyverklaring van facebook, linkd-in, instagram, google+ || juridische grondslag: gerechtvaardigd belang & toestemming || bewaartermijn: Wanneer u beslist uit de community te stappen, worden uw gegevens verwijderd.

Doel: Om deze website mogelijk te maken en te optimaliseren, gebruiken wij analytics diensten || Juridische grondslag: commercieel belang || bewaartermijn: wij zijn door gebruik van google analytics gebonden aan de bewaartermijnen van Google . * Deze diensten maken gebruik van cookies. Cookies zijn stukjes informatie die bij het bezoek van onze website worden meegestuurd aan uw browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van het apparaat waarmee u onze website bezoekt worden opgeslagen. Deze cookies zullen uw apparaten niet beschadigen.

Doel: plaatsen van recensies over onze diensten|| persoonsgegevens: uw naam, bedrijfsnaam en inhoud van jouw bericht. Met het versturen van jouw recensie worden deze gegevens zichtbaar voor ons || Juridische grondslag: Recensies over onze diensten kunnen wij op onze website en social media kanalen plaatsen || bewaartermijn: Wij verwijderen deze zodra ze niet meer representatief zijn voor onze dienstverlening of u een verzoek doet tot verwijdering.

Doel: plaatsen van reactie op de website || persoonsgegevens: we verzamelen de gegevens getoond in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren. Met het versturen van jouw reactie worden deze gegevens zichtbaar voor ons en is bij gebruik van Gravatar je profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van je reactie. || Juridische grondslag: Reacties over onze artikelen kunnen wij op onze website en/of social media kanalen plaatsen || bewaartermijn: De reactie en de metadata van de reactie worden bewaard zolang de website bestaat. * Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres, kan worden gestuurd naar de Gravatar dienst indien je dit gebruikt.

Doel: inschrijving voor een training, webinar of freebie || persoonsgegevens: uw naam, e-mailadres en overige gegevens die van belang zijn voor de training, masterclass, webinar of freebie. Deze gegevens worden verzameld via een inschrijfformulier || Juridische grondslag: commercieel belang, bij facturatie ook uitvoering van de overeenkomst & wettelijke verplichting vanuit de belastingdienst || Bewaartermijn: tot uitschrijving of bij een betaalde training of Masterclass 7 jaar.  U kunt nog opvolg emails krijgen die verband houden met het onderwerp van de training, masterclass, webinar of freebie waarvoor u bent ingeschreven. Daarnaast kan het privacybeleid van een derde partij van toepassing zijn op deze gegevens, wanneer jij via deze derde partij een toegangsbewijs aanschaft.

3.Hoe verkrijgen wij deze gegevens?

Bovenstaande gegevens hebben wij van u als klant of websitebezoeker verkregen, omdat u deze gegevens aan ons hebt verstrekt.

4..Rechten van de lezer

Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u een aantal rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die u door ons hebt laten verwerken.

  • Inzage – U kunt ten alle tijden een verzoek doen om uw gegevens in te zien bij ons.
  • Wijziging – Als u na inzage, gegevens wilt laten aanpassen, verbeteren, aanvullen, afschermen of verwijderen, kan u hiervoor een schriftelijk verzoek indienen via e-mail.
  • Bezwaar – U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens.
  • Gegevensoverdracht – Mocht u uw gegevens bij een andere aanbieder onder willen brengen, zullen wij uw gegevens verstrekken in digitale vorm.
  • Geautomatiseerde besluitvorming – U mag ons altijd uw standpunt over een geautomatiseerd besluit laten weten en dit besluit door een derde persoon laten heroverwegen.
  • Intrekking – Wanneer wij gegevens hebben verwerkt op basis van uw expliciete toestemming, heeft u het recht deze toestemming in te trekken. Dit kan gevolgen hebben voor de diensten die wij u kunnen leveren. Om gebruik te maken van uw rechten kan u een verzoek sturen, voorzien van een kopie van uw identiteitsbewijs, naar info@ileanongreen.com Wij zullen uw verzoek zo snel mogelijk beoordelen. Wanneer wij niet aan uw verzoek kunnen voldoen, zullen wij u laten weten waarom wij uw verzoek afwijzen.

5. Derde partijen

Wij zullen uw gegevens niet verstrekken aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor de bedrijfsvoering of vanuit een wettelijke verplichting vereist is. Uw gegevens kunnen voor uitvoering van de overeenkomst worden doorgegeven aan verwerkers, partijen betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst en externe adviseurs. Wij sluiten met deze derde partijen verwerkersovereenkomsten om uw privacy optimaal te beschermen. Wij zullen uw gegevens niet doorverkopen aan derden.

6. geautomatiseerde besluitvorming

Wij kunnen gebruik maken van geautomatiseerde besluitvorming op basis van door u verstrekte gegevens, handelingen of nalatingen. Het is daardoor mogelijk dat een deel van onze diensten niet (meer) voor u beschikbaar is.

Wij raden u aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, omdat wij wijzigingen in het beleid kunnen aanbrengen. Als u vragen hebt over deze verklaring of de wijze waarop wij uw gegevens gebruiken, kun u een e-mail sturen naar info@ileanongreen.com. Als u een klacht heeft over de manier waarop wij met gegevens omgaan kan u dat ons ook via een email naar info@ileanongreen.com. laten weten. Mochten wij er dan samen niet uit komen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

PRIVACYVERKLARING: I LEAN ON GREEN

Deze privacyverklaring is opgesteld op 15-11-2020